Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

 

Generelt 

Følgende vilkår gjelder ved kjøp av varer og tjenester, levert av Heklemote.no. Vilkårene gjelder alt salg fra heklemote.no, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. 

 

Priser og levering 

Alle priser som er oppgitt er eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Ettersom prisene stadig er i forandring tar vi forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Det vil ikke få tilbakevirkende kraft visst det skjer prisendringer etter bestillingstidspunktet. Vi tar forbehold om mulige trykk,- og skrivefeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Heklemote’s side, kan dette endres uten unntak, så lenge kunden på forhånd blir gjort oppmerksom på dette, og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager.Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

 

Leveringstid

Normalt blir varene sendt 1 eller 2 dager etter bestilling. Har du bestilt klær som skal hekles/strikkes etter dine egne ønsker, avtales egen leveringstid partene imellom. Frakttiden til posten kommer utenom. Normal leveringstid på a-post er 1-3 dager, og 2-5 dager som postoppkrav. Vi kan dessverre ikke garantere for posttiden til Posten Norge, da dette avhenger av hvor i landet pakken skal. Heklemote.no er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå hos Posten. Kundens plikter Den som er registrert som kunde hos Heklemote, er ansvarlig for betaling av de ytelser Heklemote eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder ved bruk fra uvedkommende, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Heklemote sin side. Man må være over 18 år for å handle hos oss på Heklemote.no Frakt Hvis kunden ikke kjøper frimerker/fraktseddel og returnerer pakken til oss så vil vi få faktura fra Posten og et straffegebyr. Ved disse tilfellene så vil vi debitere kunden for disse kostnadene. 

 

Uavhentede pakker 

For å dekke våre kostnader i forbindelse med frakt, pakking og administrasjon vil kunden bli ilagt et gebyr på 350,- kr ved uavhentede pakker. 

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Heklemote.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik Heklemote.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Heklemote.no snarest slik at Heklemote.no kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Heklemote.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Heklemote.no, betaler ikke Heklemote.no disse utgiftene.  Angrefrist Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan på denne betingelse at du informerer oss innen 14 dager etter at du har mottatt varen benytte din angrerett.Når du først er i besittelse av en vare, er det ditt ansvar å oppbevare den og behandle den hensiktsmessig. Varen skal returneres i sin originale tilstand.

 

Ekstraordinære forhold 

Heklemote.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra Heklemote.no sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis Heklemote.no kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor Heklemote.no's kontroll, og som Heklemote.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av. Heklemote.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Heklemote.no's side.Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. 

 

Nyhetsbrev/SMS

Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev og SMS til de som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.  

Salgspant/Betalingsvilkår 

Heklemote.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.  Endring i vilkårene  Heklemote.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen. 

Levering til Svalbard 

Vi kan dessverre ikke levere momsfritt til Svalbard på grunn av et kostnadsfullt gebyr fra Posten.

Vi tenker miljø 

Vi ønsker å spare miljøet, så vi har derfor ikke med angrerettskjema i pakken dere mottar. Ved å handle hos oss aksepterer dere dette. Du finner våre angrerettskjema online på Heklemote.no. Dette gjør at kun de som vil returnere varen(e) trenger å skrive ut skjemaet.